Speciaal voor VvE's hebben we een checklist LED verlichting samengesteld. Deze dient ter ondersteuning vooraf bij de keuze beoordeling van LED verlichting voor uw VvE. Voor het komen tot de beste uiteindelijke oplossing raden wij u met klem aan een LED verlichting Specialist in de arm te nemen om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

DOWNLOAD CHECKLIST

LED THERE BE LIGHT!

In de tweede column heb ik de belangrijkste factoren die de kwaliteit van LED verlichting bepalen verder aan de orde gesteld.

In dit derde en laatste artikel uit deze reeks zal ik aangeven welke LED verlichting in welke situatie het best kan worden toegepast. Hierbij ga ik vooral in op de mogelijkheden bij de reeds bestaande bouw. De mogelijkheden bij nieuwbouw zijn in principe onbeperkt en worden bepaald door de laatste stand van de techniek in combinatie met budget en de wensen van de klant. 

In alle situaties blijft gelden dat voor het bepalen van de juiste keuze het voor u als klant van groot belang is deskundig advies in te winnen bij een LED Specialist.

Ik maak de volgende grove onderverdeling:

BELANGRIJKE KWALITEITSFACTOREN VAN LED!

In de voorgaande column heb ik proberen aan te geven hoe belangrijk het is om te kiezen voor kwaliteit in plaats van prijs.
Voor het bepalen van de juiste keuze is het voor u als klant van groot belang deskundig advies in te winnen bij een LED Specialist.

In dit artikel zal ik de belangrijkste factoren die de kwaliteit van LED verlichting bepalen verder aan de orde stellen, zonder daarbij inhoudelijk te technisch te worden.

De volgende zaken zijn hier van belang: